ImpacteAgenda
  • Print

Visites de les escoles a les exposicions

Les escoles interessades a visitar les exposicions que es presenten al Palau Robert han de concertar dia i hora de visita al correu palaurobert@gencat.cat amb una setmana d’antelació com a mínim per garantir un accés fluid a les mostres durant totes les hores d’obertura al públic.

01/03/2018 11:03
visites

Les escoles han de presentar el correu de confirmació de la visita, enviat pel Palau Robert, al personal de Seguretat, el dia que venen al centre.

Les dades que cal facilitar en la petició de les visites són:

— Data i hora sol·licitada de visita
— Nom del centre
— Adreça i telèfon de contacte
— Nombre d'integrants del grup
— Nom dels responsables de grup

No es permetrà l’accés als grups sense la petició prèvia.

Els grups han de ser d'una vintena d'alumnes, per tal de garantir l'aprofitament de la visita i evitar aglomeracions al recorregut expositiu.