pr
  • Print

Qualitat

Política de Qualitat (Annex 1)

Missió i política de qualitat

El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Direcció General de Difusió té, entre d’altres funcions, la de coordinar la planificació de les mostres i exposicions institucionals i vetllar pel funcionament del Palau Robert.

 

La missió del Palau Robert, centre expositiu d’accés lliure i gratuït, es configura com a servei públic d'informació, amb l’objectiu de promoure el coneixement de la diversitat i la riquesa de la societat catalana en els àmbits cultural, històric, gastronòmic, del medi ambient, de les tradicions i de l'esport. D’altra banda, el Palau Robert és també una plataforma per donar a conèixer a Catalunya esdeveniments internacionals que han tingut una gran repercussió en els mitjans de comunicació.

 

Política de Qualitat

  • Reafirmació de la vocació de servei a la ciutadania, per la qual cosa es gestionen els processos amb una orientació cap a les persones, buscant la màxima eficàcia i oferint la màxima qualitat.

 

  • Voluntat que l’actuació del personal de l’organització és garantia d’oferir bona qualitat, i en conseqüència es fomenta el desenvolupament de les seves capacitats així com també la capacitat de lideratge dels directius, mitjançant formació continuada.

 

  • Producció i difusió de bones exposicions al servei del ciutadà, emprant un ventall ampli de canals de comunicació adients als diversos públics del Palau Robert.

 

Compromís de la Direcció

El sistema de gestió de la qualitat es promou directament des de la Direcció. La direcció es compromet al desenvolupament, implantació i manteniment del sistema de la gestió de la qualitat i a la millora contínua dels serveis oferts així com de la satisfacció dels usuaris. També realitza la revisió anual del sistema de qualitat.

 

La Direcció comunica a tota l’organització la importància de complir els requisits legals i reglamentaris així com els requisits dels clients. La Direcció dota l’organització de recursos necessaris pel seu correcte funcionament del sistema de gestió de qualitat i fomenta la comunicació interna.