Imatge Panikkar

Visites de les escoles a les exposicions

Les escoles interessades a visitar les exposicions que es presenten al Palau Robert han de concertar dia i hora de visita al correu palaurobert@gencat.cat amb una setmana d’antelació com a mínim per garantir un accés fluid a les mostres durant totes les hores d’obertura al públic. més informació 

 

“Kosmos Panikkar” explora l’univers del filòsof i teòleg català

El Palau Robert presenta l’exposició “Kosmos Panikkar” per difondre i debatre  entre la ciutadania, amb un discurs pedagògic i creatiu, l’obra excepcional i poc coneguda d’un filòsof que ha aprofundit en temes com ara la interculturalitat, el diàleg interreligiós i l’espiritualitat.

PANIKKAR Abril 1989

PANIKKAR Abril 1989

Aquesta és una de les activitats programades amb motiu de l’Any Panikkar, la commemoració del centenari del naixement del filòsof que han impulsat la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, amb Ignasi Moreta com a comissari. Xavier Serra Narciso i el mateix Ignasi Moreta comissarien també l'exposició, organitzada per la Institució de les Lletres Catalanes i el Palau Robert, que es pot visitar de l’11 d’octubre al 3 de febrer a la Sala 1 del Palau Robert.

Panikkar és, al costat de Ramon Llull, una de les figures més rellevants que ha donat el pensament català al món. Les reflexions de Panikkar sobre el diàleg intercultural i interreligiós contribueixen de manera decisiva a l’entesa i la comprensió entre persones que pertanyen a cosmovisions diferents, motiu pel qual afavorir la lectura de Panikkar és també afavorir la cohesió social. La mostra ens endinsa en el seu pensament, ajuda a superar la imatge caricaturesca que s'ha presentat a vegades del personatge i convida a una pràctica meditativa (un dels espais és una sala de meditació).

Àmbits

Un dels llibres fonamentals de Panikkar és La realitat cosmoteàndrica. En aquest llibre, Panikkar diu que la realitat té tres dimensions: la còsmica (naturalesa), la humana (ésser humà) i la divina (Déu). Cap d'aquestes dimensions és superior a l'altra, i en cada fragment de realitat és possible trobar-hi les tres dimensions.

L'exposició s'articula en aquests tres àmbits: Kosmos, Anthropos i Theos, és a dir, la dimensió còsmica, la humana i la divina.

 

Kosmos

A la sala del Kosmos s’insisteix constantment a no veure el cosmos com a mera matèria inerta, sinó que en aquest també hi són presents les altres dues dimensions del real: la consciència i el diví. Tot necessita una triple mirada, si es vol traspassar la superfície i accedir a les profunditats. I kosmos significa, per Panikkar, creació, terra, corporalitat, comunitat, poble, acció, art, ritu, vida…

Panikkar insisteix a no menystenir aquesta dimensió del real. El concepte de naturalesa va ser precisament el tema de la seva tesi doctoral en ciències (també es va doctorar en filosofia i en teologia). Davant l’eco-logia (el logos de la Terra), Panikkar invita a una eco-sofia: a descobrir la saviesa de la Terra. I remarca que no es tracta tan sols de la nostra saviesa de la Terra, del que en sabem nosaltres (genitiu objectiu), sinó de la saviesa que té la Terra, d’allò que la Terra sap (genitiu subjectiu). Aprendre a escoltar la saviesa de la Terra, a respectar-ne el ritme, és allò a què convida Panikkar.

En l’exposició això s’hauria pogut traduir amb la imatge dels cingles de Tavertet, lloc on Panikkar va passar el seu darrer període vital. Tavertet és molt present a tota l’exposició, però per exemplificar la idea de kosmos en Panikkar s’ha optat per una gran imatge de la muntanya de Montserrat. Panikkar tenia un vincle especial amb Montserrat. En donen prova l’amistat amb alguns monjos (Evangelista Vilanova, Lluís Duch, Pius Tragan…), la celebració de les seves noces d’or sacerdotats al Monestir, el funeral també a la basílica del Monestir… A Catalunya, Montserrat és un dels espais on la sacralitat del cosmos és palesa de manera més evident. Verdaguer i Maragall, per exemple, van glossar en diversos textos la sacralitat de Montserrat, una sacralitat que no es limita al santuari-monestir ni a la tradició cristiana, sinó que enclou tota la muntanya i és prèvia al cristianisme.

 

Anthropos

La sala sobre l’Anthropos (l’ésser humà, la consciència) pretén centrar-se en l’home Raimon Panikkar. Hi ho fa amb tres subseccions. En primer lloc, l’studium: Panikkar és un home de llibres, de treball intel·lectual, d’estudi. El visitant de l’exposició pot entrar en una recreació del seu despatx de treball, hi pot veure les piles de manuscrits en les sis llengües en què treballava habitualment (català, castellà, anglès, francès, italià i alemany), hi pot observar una part de la seva biblioteca, té a l’abast tots els seus llibres… La feina intel·lectual es nodreix de llibres, però també de contemplació. Per això, la recreació d’una finestra permet veure el paisatge de Tavertet, observable des del seu estudi. I, d’altra banda, Panikkar és un autor que té un gran interès a compartir els resultats de les seves recerques. Per això viatja constantment per tot el món participant en simposis, cursos i conferències. Un gran mapamundi ofereix als visitants l’impacte de Panikkar al món.

La secció studium es correspon a la segona sala de l’exposició. Les altres dues seccions ocupen la tercera sala: bios i graphos. Es tracta de descompondre el terme bio-grafia, atès que el mateix Panikkar insisteix contínuament en el caràcter autobiogràfic de tots els seus escrits, nascuts no pas d’una mera especulació intel·lectual sinó empeltats en el seu itinerari vital. Per això, bios i graphos es presenten dins una mateixa sala. Panikkar és un autor amb una biografia molt agitada que a la sala resumim amb fotografies i amb paraules del mateix Panikkar. Pel que fa a la seva obra escrita, s’han triat 21 títols especialment significatius que es presentem en uns cilindres que evoquen les rodes de pregària del budisme tibetà.

 

Theos

Theos, la dimensió divina, constitueix el tercer àmbit temàtic de l’exposició i protagonitza la quarta i última sala. Naturalment, no es tracta de representar el diví, cosa a la qual Panikkar s’hauria oposat pel que tindria de cosificació d’una realitat inabastable. Ben lluny d’això, el que pretén aquesta sala és convidar a una experiència: la contemplació. Es tracta d’una sala de meditació en la qual el visitant que ho desitja pot descalçar-se i seure a terra en silenci.

El 2 de novembre, dia del naixement de Panikkar, es posa a la venda el llibre-catàleg de l’exposició “El món de Raimon Panikkar: una mirada integradora”, que es podrà adquirir a l’Oficina de Turisme i a les llibreries. La publicació es presentarà durant el mes de novembre  al Palau Robert.

PANIKKAR amb Pau VI_Roma Italia 1966

PANIKKAR amb Pau VI. Roma Italia 1966

PANIKKAR El Ganges_Varanasi Índia

PANIKKAR El Ganges. Varanasi Índia

PANIKKAR amb la mare. Casament de Merce Paniker_Barcelona 1948

PANIKKAR amb la mare. Casament de Merce Paniker. Barcelona 1948

Reconeixement internacional

Raimon Panikkar (Barcelona 1918 - Tavertet 2010) va desenvolupar la seva brillant trajectòria acadèmica en diverses universitats d’Europa, l’Índia i els Estats Units. Panikkar és l’únic català que ha impartit les prestigioses Gifford Lectures, un reconeixement equivalent a un «Premi Nobel del Pensament» (les han impartides personalitats com Arendt, Barth, Bergson, Bultmann, Chomsky, Copleston, Dawkins, Eagleton, Eccles, Frazer, Gazzaniga, Gilson, Heisenberg, James, Marcel, Moltmann, Müller, Nussbaum, Steiner, Tillich, Toynbee, Vattimo i Zaehner). Doctor honoris causa per les universitats de les Illes Balears, Tübingen, Urbino i Girona, va rebre la Creu de Sant Jordi, el títol de Chevalier des Arts et des Lettres concedit pel Govern francès i la Medalla de la Presidència de la República Italiana. L’Ajuntament de Barcelona va reconèixer públicament l’aportació de Panikkar amb la concessió de la Medalla d’Or al Mèrit Cultural (2009). En vida de Panikkar es van defensar 40 tesis doctorals sobre la seva obra.

Les idees de Panikkar resulten més vigents i necessàries que mai, tenint en compte els fenòmens immigratoris i la seva incidència en les nostres poblacions, perquè poden contribuir a una millor convivència entre persones que pertanyen a cultures i religions diferents.

Panikkar és autor d'una seixantena de llibres i de més d'un miler d'articles. Al final de la seva vida va reordenar la seva obra de cara a l'edició de la seva Opera Omnia (obra completa). Aquesta Opera Omnia és un ambiciós projecte editorial internacional. Comprendrà 18 volums publicats per cinc editorials diferents: català (Fragmenta), castellà (Herder), anglès (Orbis), francès (Cert) i italià (Jaca Book).

PANIKKAR amb Hans Küng a casa d’Enrico Castelli_Roma Itàlia 1963

PANIKKAR amb Hans Küng a casa d’Enrico Castelli. Roma Itàlia 1963

Any Panikkar

La Generalitat de Catalunya, que des del 2009 ja col·labora en l’edició de l’obra completa de Panikkar en la qual treballa Editorial Fragmenta, va decretar la celebració de l’efemèride. Paral·lelament, l’Ajuntament de Barcelona ja havia iniciat l’organització del programa municipal per lloar la figura de Panikkar. Diverses entitats i institucions del món de la cultura i del diàleg interconviccional s’han afegit a la commemoració.

El projecte d'Any Panikkar inclou activitats institucionals, acadèmiques, audiovisuals, musicals i expositives. En aquest últim capítol cal destacar dues exposicions: l'exposició "Raimon Panikkar: viure l'aventura intercultural" comissariada per Jordi Pigem i dissenyada per Inês Castel-Branco per a l'Espai Avinyó, i que itinera per biblioteques i centres culturals, i l'exposició “Kosmos Panikkar” al Palau Robert. La primera exposició, la de l'Espai Avinyó, és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, i la seva itinerància és possible gràcies a la Institució de les Lletres Catalanes. La segona exposició és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya.

PANIKKAR amb Merce i Salvador Paniker Celebracio dels 90 anys_Tavertet 2008

PANIKKAR amb Merce i Salvador Paniker Celebracio dels 90 anys. Tavertet 2008

PROGRAMA D’ACTIVITATS DE L’EXPOSICIÓ

Data d'actualització:  08.10.2018