ecodisseny

Exposició sobre l’ecodisseny català

Una exposició al Palau Robert mostra la vitalitat de l’ecodisseny català amb productes dissenyats amb criteris ambientals premiats en les edicions del 2015 i 2017 del Premi Catalunya d’Ecodisseny.

ecodisseny

- Premi Catalunya d’Ecodisseny 2015 - Del 8 de setembre al 18 d’octubre del 2017

- Premi Catalunya d’Ecodisseny 2017 - Del 19 d’octubre al 19 de novembre de 2017

 

La mostra “Premi Catalunya d'Ecodisseny”, organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, acull les dues exposicions itinerants de les edicions 2015 i 2017 del Premi Catalunya d’Ecodisseny, que mostren les candidatures guanyadores i les que van rebre una menció especial del jurat. Els premis del 2015 s’exposen del 8 de setembre al 18 d’octubre, i els premis del 2017, del 19 d’octubre al 19 de novembre, a la Sala 4 del Palau Robert.

L’exposició vol apropar l’ecodisseny als professionals del disseny, als estudiants i a la població en general per difondre aquest concepte i promoure el consum de productes ecodissenyats.

La Generalitat de Catalunya organitza des de l’any 2001 un premi que distingeix els productes innovadors, de qualitat i ambientalment sostenibles per canviar els models de producció i de consum. El Premi va néixer com a Premi Disseny per al Reciclatge, però des de l’any 2015 es van convertir en el Premi Catalunya d’Ecodisseny, tot i ampliant el seu abast per tal d’integrar tots els aspectes que intervenen en la sostenibilitat dels productes — estalvi de recursos, disseny de nous models de consum, optimització del fi de vida, etc.

 

Aquest Premi reconeix productes actualment en el mercat, productes en desenvolupament i estratègies de foment de productes, que estiguin dissenyats per millorar el comportament ambiental dels productes i serveis al llarg del seu cicle de vida, i té com a objectiu incentivar la incorporació de l’ecodisseny per impulsar la fabricació i el consum de productes i serveis sostenibles a Catalunya. De fet, el Premi s’emmarca en l’Estratègia Catalana d’Ecodisseny (Ecodiscat), impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L’ecodisseny es pot definir com la integració dels aspectes ambientals en el disseny d’un producte o servei amb la finalitat de millorar el seu comportament ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida.  L’ecodisseny és doncs un dels instruments que poden ajudar a assolir un món més eficient en l’ús dels recursos i que a la vegada poden dinamitzar l’economia circular i generar ocupació en les nostres comunitats. Algunes empreses ja l’estan utilitzant, però encara no és una estratègia generalitzada en la concepció de nous productes i serveis. A més, els hàbits dels consumidors han de seguir evolucionant a fi que aquests nous productes i serveis més sostenibles siguin més apreciats i demanats.

Els productes que es presenten a l’exposició s’estructuren en quatre categories:

Categoria A: Producte
Producte en el mercat, dissenyat o fabricat Catalunya, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que dissenya o fabrica el producte, sempre i quan el dissenyador, el centre de fabricació o l’empresa estiguin ubicats o tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.

Categoria B: Producte en desenvolupament
Projecte d’un producte, no produït o comercialitzat (però en fase de prototip), dissenyat tenint en compte consideracions ambientals, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que impulsa el desenvolupament d’un projecte de producte o el seu dissenyador, sempre i quan tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.

Categoria C: Estratègia
Iniciativa, política, procediment o sistema, implantat o executat a l’àmbit de Catalunya, que integri l’ús o el foment de productes dissenyats tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que impulsa l’estratègia, amb domicili o seu social a Catalunya.

Categoria D: Disseny jove
Producte, producte en desenvolupament o estratègia desenvolupats per estudiants o titulats novells, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Més informació: residus.gencat.cat

MedicinaCat
MedicinaCat