ImpacteMedicinaCat

Homenatge a la medicina privada a Catalunya

L’exposició “La medicina privada a Catalunya, a través de l’experiència d’Atlàntida” vol posar en valor la important tasca realitzada a Catalunya per la medicina privada i les asseguradores mèdiques durant els darrers 100 anys.

MedicinaCat

“La medicina privada a Catalunya, a través de l’experiència d’Atlàntida”, organitzada per l’asseguradora mèdica Atlàntida amb la  col·laboració del Palau Robert i el Museu d’Història de la Medicina de Catalunya , es pot visitar del 14 al 30 de setembre,  als Jardins del Palau Robert.

Del 14 al 30 de setembre, al Jardí

Cap a finals del segle XIX la burgesia catalana comença a tenir capacitat econòmica per abonar minutes per tenir garantida una atenció sanitària en unes condicions de seguretat i comoditat molt millors que la que s’oferia a les entitats benèfiques de l’època.  És en aquest moment, quan comencen a aparèixer les primeres clíniques privades i les primeres assegurances d’assistència sanitària.

Des de llavors, en algun moment, quasi el 50% de la població catalana ha susbcrit una pòlissa d’assegurança mèdica assistencial i ha fet ús habitual dels recursos mèdics i hospitalaris de la medicina privada. Però, malgrat tot, la seva història és molt poc coneguda entre nosaltres.

La mostra fa un repàs a les aportacions de la medicina privada al sistema sanitari català en diferents moments històrics: la Mancomunitat, la República, la Dictadura, la transició fins a arribar al moment actual.

En aquest recorregut històric es pot constatar que, durant dècades, la sanitat pública ha establert concerts amb mútues i montepios, i empreses d’assistència mèdico-farmacèutica privades per prestar els serveis de salut que l’Estat no podia cobrir. Fins al punt que, a principis dels 80, quan es va crear el sistema sanitari català, només un 10% dels hospitals amb un 30% dels llits eren públics, mentre la resta eren concertats amb entitats privades. Actualment, aquestes xifres s’han invertit, però encara avui el 56% dels llits dels hospitals catalans són concertats amb la sanitat privada.

L’exposició fa una incidència especial en el paper d’Atlàntida, l’asseguradora mèdica més antiga de Barcelona, fundada el 1927 i dirigida durant tres generacions per les tres mateixes famílies: els Abelló, els Rabassa i els Pueyo.

MedicinaCat