pr
  • Imprimeix

Exposicions

Visites lliures en grup: Us preguem que comuniqueu la visita amb suficient antelació a la bústia electrònica del Palau Robert: palaurobert@gencat.cat
S’hi ha de fer constar les dades següents: data i hora de la visita, responsable/s del grup; escola/centre/entitat i nombre de persones assistents.